OIJ w obliczu koronawirusa

Szanowni Uczestnicy, Rodzice oraz Opiekunowie,

Z powodu licznych pytań informujemy, że Komitet Główny Olimpiady Informatycznej Juniorów na bieżąco monitoruje sytuację związaną z koronawirusem. Na razie proszę zakładać, że zawody II stopnia odbędą się jak wcześniej zakładano. Nie wykluczamy jednak możliwości zmiany terminu lub formy zawodów II stopnia, jeżeli będą ku temu istniały poważne przesłanki. Przede wszystkim dostosujemy się do wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie organizacji olimpiad przedmiotowych w obecnej sytuacji oraz ustaleń władz lokalnych. O wszelkich podjętych ustaleniach będziemy Państwa informować na bieżąco.