O Olimpiadzie

Historia

Pierwsza edycja Olimpiady Informatycznej Gimnazjalistów odbyła się w roku szkolnym 2006/2007. Olimpiada została powołana przez Komitet Główny Olimpiady Informatycznej w roku 2006, z inicjatywy Stowarzyszenia „Talent” i przy współudziale Zespołu Koordynatorów Edukacji Informatycznej oraz Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów. W latach 2010 - 2014 Olimpiada była organizowana przez Ośrodek Rozwoju Edukacji, a w latach 2014 - 2019 przez Stowarzyszenie “Talent”. Od roku szkolnego 2019/2020 Olimpiadę organizuje Fundacja Rozwoju Informatyki, a nazwa Olimpiady została zmieniona na Olimpiadę Informatyczną Juniorów.

Zwycięzcy

I OIG Paweł Walczak Gdynia
II OIG Karol Pokorski Skórcz
III OIG Marcin Smulewicz Skierniewice
IV OIG Tomasz Syposz Wrocław
V OIG Przemysław Kozłowski Białystok
Stanisław Barzowski Gdynia
VI OIG Przemysław Kozłowski Białystok
VII OIG Paweł Burzyński Gdynia
Tomasz Kościuszko Warszawa
VIII OIG Jan Olkowski Warszawa
IX OIG Kacper Walentynowicz Gdynia
X OIG Bartłomiej Wacławik Kraków
XI OIG Joanna Wojciechowska Warszawa
XII OIG Dominik Wawszczak Warszawa
Mikołaj Woliński Gdynia
XIII OIG Jan Strzeszyński Warszawa
XIV OIJ ze względu na pandemię COVID-19 zwycięzca nie został wyłoniony
XV OIJ Karol Łacina Wrocław
XVI OIJ Stanisław Lada Sulejówek
XVII OIJ Samuel Maj Kęty