Informacja o wysyłce zaświadczeń o uzyskaniu tytułu finalisty

W związku z otrzymywanymi przez nas pytaniami informujemy, że zaświadczenia o uzyskaniu tytułu finalisty w formie papierowej zostały wysłane na adres szkoły w ubiegłym tygodniu Pocztą Polską (priorytet polecony). Jeżeli szkoła nie dostanie zaświadczenia do końca tego tygodnia, prosimy o kontakt.

Rozstrzygnięcie zawodów II stopnia XIV OIJ

Gratulujemy wszystkim 104 finalistom i finalistkom XIV Olimpiady Informatycznej Juniorów! Komitet Główny postanowił dodatkowo wyróżnić finalistów z najlepszymi wynikami zawodów II stopnia, przyznając tytuły finalistów z wyróżnieniem I, II i III stopnia.

Przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, każdy finalista OIJ otrzymuje ocenę celującą z informatyki na koniec roku szkolnego oraz jest przyjmowany do dowolnej szkoły ponadpodstawowej w pierwszej kolejności. Tytuł finalisty OIJ nie zwalnia z żadnej części egzaminu ósmoklasisty. Zaświadczenia o uzyskaniu tytułu finalisty zostaną wysłane na adresy szkół do końca tego tygodnia.

Serdecznie dziękujemy wszystkim nauczycielom i dyrektorom szkół zaangażowanym w organizację Olimpiady, bez których zawody II stopnia nie mogłyby się odbyć.

W szczególności gratulujemy wszystkim szkołom, które mogą się pochwalić co najmniej dwoma finalistami:

 • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mariusza Zaruskiego we Wrocławiu (9 finalistów)
 • Szkoła Podstawowa nr 76 z Oddziałami Sportowymi we Wrocławiu (5 finalistów)
 • Szkoła Podstawowa nr 6 w Szczecinie (5 finalistów)
 • Szkoła Podstawowa nr 221 z Oddziałami Integracyjnymi im. Barbary Bronisławy Czarnowskiej w Warszawie (4 finalistów)
 • Szkoła Podstawowa nr 47 im. Franciszki Cegielskiej w Gdyni (2 finalistów)
 • Szkoła Podstawowa nr 114 im. Arkadego Fiedlera w Krakowie (2 finalistów)
 • Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Mysiadle (2 finalistów)
 • Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Warszawie (2 finalistów)
 • Prywatna Szkoła Podstawowa im. Zofii i Jędrzeja Moraczewskich w Warszawie (2 finalistów)
 • Szkoła Podstawowa nr 112 Przymierza Rodzin im. Jana Pawła II w Warszawie (2 finalistów)

Komitet Główny planuje zorganizować oboz treningowy dla wszystkich finalistów (planowany termin obozu: 17-21 sierpnia). Obóz treningowy będzie przeprowadzony zdalnie (z uwagi na panującą pandemię), za wyjątkiem finalistów z wyróżnieniem I stopnia (ośmiu najwyżej sklasyfikowanych zawodników). Ci zawodnicy zostaną zaproszeni na ten obóz stacjonarnie i podczas tego obozu wyłoniona zostanie reprezentacja Polski na zawody Europejskiej Olimpiady Informatycznej Juniorów, które odbędą się od 1 do 7 września 2020 w stolicy Gruzji, Tbilisi.

Próg zawodów II stopnia

Komitet Główny Olimpiady zadecydował o przyznaniu tytułu finalisty XIV Olimpiady Informatycznej Juniorów zawodnikom, którzy uzyskali co najmniej 70 punktów. Gratulujemy wszystkim finalistom!

Lista wszystkich wyróżnionych zostanie opublikowana w poniedziałek.

Zadania zawodów II stopnia

Zakończyliśmy zawody II stopnia. Bardzo dziękujemy wszystkim za udział.

Zadania wraz z omówieniami wideo są dostępne na stronie Zadania zawodów II stopnia.

Testy użyte do sprawdzenia rozwiązań oraz wzorcowe programy zostaną udostępnione jutro wraz z wynikami indywidualnymi.

Odpowiedzi na często zadawane pytania dot. zawodów II stopnia

W wyniku licznych pytań zawodników w sprawie organizacji zawodów II stopnia, publikujemy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

 1. Czy mogę pisać zawody z domu?
  Niestety nie ma takiej możliwości. Wszyscy uczniowie zobowiązani są do stawienia się w szkołach (własnych lub wyznaczonych przez Komitet), gdzie w warunkach kontrolowanej samodzielności przystąpią do zawodów.
 2. Jak interpretować przepis pozwalający używać wcześniej przygotowanych kodów?
  Przed zawodami możesz przygotować sobie zbiór kodów źródłowych, które będziesz mógł wykorzystać podczas zawodów. Mogą to być np. rozwiązania zadań z zawodów I stopnia, inne rozwiązania zadań z innych platform, albo szablon kodu w wybranym języku programowania. Nie powinny to być żadne skrypty (w tym takie automatyzujące sprawdzanie rozwiązań i generowanie testów). Kody te powinny być napisane przez Ciebie, bądź powszechnie dostępne w Internecie. Jeżeli używasz komputera szkolnego, możesz zgrać te kody na pendrive’a bądź przesłać przez Internet podczas sprawdzenia stanowiska. Podczas zawodów (zarówno sesji próbnej i właściwej) nie możesz już używać pendrive’ów ani Internetu do ściągnięcia tych kodów. Jeżeli użyjesz w swoich rozwiązaniach zadań zawodów II stopnia wcześniej przygotowanego kodu, musisz odpowiednio go oznaczyć komentarzami, tak aby nie było żadnych wątpliwości skąd ten kod pochodzi np.
  // Poniższy fragment pochodzi z mojego
  // rozwiązania zadania [XYZ] z platformy [ABC]
  ...tutaj jest odpowiedni fragment kodu...
  // Tutaj kończy się skopiowany fragment.
  Kod ten oczywiście można modyfikować.
 3. Czy dozwolony jest dodatkowy sprzęt, typu własna myszka, klawiatura, monitor?
  Jeżeli korzystasz z własnego sprzętu i jest to sprzęt, który jest niezbędny do startu w zawodach (np. nie potrafisz efektywnie korzystać z touchpada, tylko potrzebujesz myszki), to możesz używać takiego sprzętu. W innych sytuacjach odpowiedź jest bardziej skomplikowana. Zapytaj nauczyciela, który będzie organizował zawody w Twojej szkole, czy zgadza się on na przyniesienie sprzętu, którego chcesz użyć. Jeżeli wyrazi on zgodę, pamiętaj, że to Ty odpowiadasz za podłączenie tego sprzętu oraz jeżeli Twój sprzęt będzie przeszkadzał innym (np. Twoja mechaniczna klawiatura będzie za głośna), możesz zostać poproszony o zaprzestanie używania tego sprzętu.
 4. Czy muszę mieć dokładnie tę samą wersję kompilatora i interpretera?
  Nie. Zachęcamy do tego, aby spróbować zainstalować dokładnie te same wersje, jak te podane w Ustaleniach techicznych, jednakże jesteśmy świadomi, że nie zawsze będzie to możliwe. Różnice w wersjach kompilatorach nie powinny tutaj robić istotnej różnicy przy starcie w zawodach - swoje rozwiązanie możesz zawsze wysłać używając opcji “Uruchomienie próbne” aby sprawdzić czy kompiluje się poprawnie i jakie zwraca wyniki. Zwróć uwagę, że nawet jeżeli będziesz miał dokładnie te same wersje kompilatorów i interpreterów zainstalowane na swoim komputerze, to wciąż w wielu przypadkach błędnie napisany program może się zachowywać inaczej niż na maszynach sprawdzających (np. prosimy pamiętać, że sprawdzaczki używają 32-bitowych Linuksów). Zawody II stopnia przypominają pod tym względem zawody I stopnia.

Informacje nt. zawodów II stopnia

Zawody II stopnia odbędą się 10 czerwca 2020 (środa) w szkołach zawodników zakwalifikowanych do zawodów II stopnia lub innych szkołach wskazanych przez Komitet Główny.

Wszystkie informacje na temat zawodów dostępne są w poniższych dokumentach, z którymi prosimy się zapoznać:

Przed zawodami należy także zainstalować aplikację OIJ.

Termin zawodów II stopnia

Informujemy, że zawody II stopnia OIJ odbędą się 10 czerwca 2020 (środa). Szczegółowe informacje na temat trybu przeprowadzania zawodów zostaną ogłoszone na naszej stronie w przyszłym tygodniu.

Zmiana regulaminu wobec sytuacji epidemiologicznej

Drodzy Zawodnicy, Rodzice i Opiekunowie,

Na mocy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej, Komitet Główny Olimpiady Informatycznej Juniorów wprowadza aneks do regulaminu Olimpiady. Bardzo prosimy o zapoznanie się z tymi przepisami.

Informujemy, że zawody II stopnia odbędą się przed zakończeniem roku szkolnego, w szczególności na tyle wcześnie, aby możliwe było skorzystanie z uprawnień, które przysługują finalistom Olimpiady przy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

Zdalne Warsztaty Olimpijskie dla Juniorów - druga sesja

Bardzo dziękujemy wszystkim za udział w pierwszej sesji Zdalnych Warsztatów Olimpijskich. W tym tygodniu zapraszamy na drugą sesję, która odbędzie się w weekend, 28-29 marca 2020.

28 marca 2020 (sobota)

 • 13:00 - 14:30 - wykład transmitowany online: https://youtube.com/watch?v=0E6lt-vbaZM,
 • 15:00 - ogłoszenie listy ćwiczeń do wykładu, czas na samodzielne rozwiązywanie zadań, możliwość zadawania pytań przez SIO.

29 marca 2020 (niedziela)

Ćwiczenia i zadania dostępne będą w SIO: https://sio2.mimuw.edu.pl/c/zwo20/.

Serdecznie zapraszamy!

Zdalne Warsztaty Olimpijskie dla Juniorów

AKTUALIZACJA: Filmy będa dostępne na kanale YouTube Olimpiady: https://www.youtube.com/watch?v=1EXhB8M-e8c, natomiast zadania w SIO: https://sio2.mimuw.edu.pl/c/zwo20/dashboard/.

Pomimo zawieszenia zajęć w szkołach i innych aktywności z osobistym udziałem chcielibyśmy zaproponować Wam okazję do rozwoju i poszerzenia swoich horyzontów. Serdecznie zapraszamy wszystkich do udziału w Zdalnych Warsztatach Olimpijskich dla Juniorów. Warsztaty będą odbywały się online w dwudniowych sesjach: pierwszego dnia najpierw będziemy transmitować interaktywny wykład na wybrany temat, do którego później udostępnimy ćwiczenia programistyczne, natomiast drugiego dnia zaprosimy Was na czterogodzinny sparing, podczas którego będziecie mieli do rozwiązania zadania zbliżone poziomem do zawodów II stopnia OIJ, po którym nastąpi sesja z omówieniami zadań. Warsztaty są otwarte i każdy jest mile widziany. Dla najlepszych osób uczestniczących w warsztatach przygotowaliśmy nagrody. Pierwsza sesja będzie miała miejsce 17 i 18 marca 2020 (wtorek i środa), a szczegółowy harmonogram dostępny jest poniżej. Link do wykładu i zadań pojawi się wkrótce w tym komunikacie. Serdecznie zapraszamy!

17 marca 2020 (wtorek)

 • 10:00 - 11:30 - wykład transmitowany online: https://www.youtube.com/watch?v=1EXhB8M-e8c,
 • 12:00 - ogłoszenie listy ćwiczeń do wykładu, czas na samodzielne rozwiązywanie zadań, możliwość zadawania pytań przez SIO.

18 marca 2020 (środa)

 • 10:00 - 14:00 - sparing w SIO,
 • 15:00 - 16:00 - omówienie zadań.

WAŻNE: Odwołanie zawodów II stopnia

Szanowni Uczniowie, Rodzice oraz Opiekunowie,

W związku z rozporządzeniem Rady Ministrów dotyczącego czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, Komitet Główny Olimpiady Informatycznej Juniorów odwołuje zawody II stopnia OIJ, które miały odbyć się 14 marca 2020. O dalszych decyzjach dotyczących zawodów XIV OIJ poinformujemy Państwa przed końcem marca tego roku.

OIJ w obliczu koronawirusa

Szanowni Uczestnicy, Rodzice oraz Opiekunowie,

Z powodu licznych pytań informujemy, że Komitet Główny Olimpiady Informatycznej Juniorów na bieżąco monitoruje sytuację związaną z koronawirusem. Na razie proszę zakładać, że zawody II stopnia odbędą się jak wcześniej zakładano. Nie wykluczamy jednak możliwości zmiany terminu lub formy zawodów II stopnia, jeżeli będą ku temu istniały poważne przesłanki. Przede wszystkim dostosujemy się do wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie organizacji olimpiad przedmiotowych w obecnej sytuacji oraz ustaleń władz lokalnych. O wszelkich podjętych ustaleniach będziemy Państwa informować na bieżąco.

Dodatkowe poradniki dla środowiska Linux

Poszerzyliśmy dostępny wcześniej poradnik dla zawodników Wprowadzenie do Linuxa, a także opublikowaliśmy krótki tutorial w formie wideo: https://www.youtube.com/watch?v=LIESFnJ_PI4.

Przypominamy, że obraz maszyny wirtualnej z dostępnym środowiskiem można ściągnąć pod linkiem podanym w poradniku. Są tam także instrukcje jak zainstalować dostępne środowiska programistyczne: Geany oraz Code::Blocks na Windowsie.

Zakończyliśmy próbne zawody

Zakończyliśmy próbne zawody! Mamy nadzieję, że obeznaliście się z systemem i środowiskiem, które będziecie używać już za dwa tygodnie na zawodach własciwych.

Zadania dzisiaj pochodziły z Wrocławskich Sparingów Infomatycznych (https://solve.edu.pl/~sparingi), na które serdecznie zapraszamy!

Omówienia zadań można znaleźć na naszej stronie w zakładce Zadania zawodów II stopnia.

Zadania można także dobijać w serwisie Szkopuł.

Próbne zawody II stopnia

Przypominamy, że zawody próbne II stopnia odbędą się w tę sobotę, 29 lutego 2020.

Możliwe są dwie możliwości uczestnictwa w tych zawodach:

 • w centrach lokalnych. Osoby, które wyraziły chęć uczestnictwa w tych centrach dostali już potwierdzenie możliwości uczestnictwa w tych zawodach. Przypominamy harmonogram zawodów lokalnych:
  • 11:45 - rejestracja zawodników,
  • 12:00 - powitanie, przedstawienie zasad w sali zawodów,
  • 12:10 - 16:10 zawody próbne
  Bardzo prosimy o punktualne pojawienie się w ośrodku, do którego zostaliście przypisani.
 • zdalnie. Wszystkie osoby zakwalifikowane do zawodów II stopnia zostali domyślnie zarejestrowani na zawody zdalne. Przypominamy, że nie są one obowiązkowe, ale bardzo polecamy udział w nich jako trening przed zawodami II stopnia. Zawody będą odbywały się w godzinach 12:10 do 16:10 poprzez System Informatyczny Olimpiady (SIO), pod następującym linkiem: https://sio2.mimuw.edu.pl/c/oij14-2-test. Należy zalogować się na konto, które było używane podczas zawodów I stopnia. Wszelkie pytania należy zadawać przez SIO, a jeżeli z przyczyn technicznych nie jest to możliwe, prosimy o maila na adres olimpiada@oij.edu.pl. Prosimy używać tej drugiej metody komunikacji tylko w sytuacjach awaryjnych. W SIO mogą też pojawiać się ogłoszenia, z których treścią należy się zapoznać.

Osoby, które nie zakwalifikowały się do zawodów II stopnia, a chciałyby uczestniczyć w próbnych zawodach zdalnie, proszone są o wysłane maila na adres olimpiada@oij.edu.pl wpisując w tytule wiadomości “Zgłoszenie na próbne zawody II stopnia OIJ”, a w treści podając swoją nazwę użytkownika w SIO. W miarę możliwości umożliwimy start zdalny takim osobom.

Wybrane rozwiązania pytań testowych

W zakładce Pytania tury testowej opublikowaliśmy rozwiązania wybranych pytań, które sprawiały najwięcej problemów zawodnikom. Pytania algorytmiczne zawierają krótkie wyjaśnienia oraz dodatkowe materiały dla zainteresowanych. Zapraszamy do lektury!

Środowisko na zawodach II stopnia

Przypominamy, że zawodnicy podczas zawodów II stopnia będą pracowali w środowisku Linux. Konkretne informacje nt. środowiska można znaleźć w dokumencie Wybrane polecenia.

Zachęcamy także do zapoznania się z dokumentem Wprowadzenie do Linuxa, który będzie dostępny dla zawodników podczas zawodów II stopnia.

Pod poniższym linkiem można pobrać obraz wirtualnej maszyny, która zawiera środowisko, które będzie dostępne podczas zawodów II stopnia: https://fox.dasie.mimuw.edu.pl/oizaw/OIJZAW.ova.

Obraz ten można łatwo użyć w programie VirtualBox, ale niestety w tym programie nie będzie działał skrypt oiejq, który odpowiada za mierzenie czasu i w związku z tym także skrypt ocen nie będzie działał. Jest to spowodowane ograniczeniami maszyn wirtualnych. Skrypt ocen będzie można przetestować podczas próbnej rundy w czasie samych zawodów II stopnia.

Informacje o zawodach II stopnia XIV OIJ

UWAGA. Ze względu na obecną pandemię informacje nt. zawodów II stopnia nie są już aktualne i strona z nimi została tymczasowo usunięta.

Na odpowiedniej podstronie dostępne są już informacje nt. zawodów II stopnia. Prosimy zawodników i opiekunów o zapoznanie się z tymi informacjami.

UWAGA. Termin zgłoszeń do próbnych zawodów II stopnia został przedłużony do poniedziałku, 24 lutego 2020, do godziny 18:00.

Pozostałe wiadomości znajdują się w poszczególnych kategoriach.