Jak wystartować w OIJ?

  1. Zarejestruj się w Systemie Informatycznym Olimpiady (SIO). Aby przystąpić do testu, oprócz rejestracji indywidualnej, wymagana jest również rejestracja szkoły. Rejestracja szkół będzie dostępna od 21 września 2020 poprzez stronę internetową https://oij.edu.pl/cato. O rejestrację szkoły poproś nauczyciela informatyki.
  2. Jeśli potrzebujesz podciągnąć się w umiejętności programowania, zapoznaj się z proponowanymi przez nas Kursami.
  3. Zawody I stopnia OIJ składają się z trzech tur - tury z pytaniami testowymi, oraz dwóch tur zadaniowych: tury otwartej oraz tury zamkniętej.
  4. Zapoznaj się z przykładowymi pytania testowymi.
  5. Weź udział w teście, któryodbędzie się 7 października 2020 o godz. 10:00 w zarejestrowanych szkołach. Drugie podejście do testu dostępne będzie online 12 listopada 2020 o godz 18:00.
  6. Zapoznaj się z samouczkiem dla języka C++ lub samouczkiem dla języka Python, wyjaśniającym zasady oceniania i przykładowe błędy początkujących zawodników. Sprawdź także przykładowe zadania.
  7. Zadania tury otwartej pojawią się w SIO 27 października 2020, a zadania tury ukrytej pojawią się 24 listopada 2020. Napisz programy rozwiązujące zadania.
  8. Wyślij rozwiązania przez SIO i sprawdź, jak zadziałały na dostępnych testach.

Przed wzięciem udziału w zawodach warto zapoznać się z przepisami Olimpiady, najważniejsze przepisy zostały zebrane w Przewodniku po OIJ. Zapoznaj się także z Zasadami organizacji zawodów oraz Ustaleniami technicznymi bieżącej edycji Olimpiady. Dostępny jest też pełny Regulamin Olimpiady.

Zwróc uwagę na fakt, że zawody są indywidualne. Test oraz zadania musisz rozwiązywać samodzielnie. Praca grupowa oraz dzielenie się rozwiązaniami grozi dyskwalifikacją.

Pamiętaj, nie jest konieczne rozwiązanie wszystkich zadań. Każdy, kto spróbuje rozwiązać test lub nadeśle rozwiązanie do choćby jednego zadania programistycznego lub algorytmicznego, staje się uczestnikiem Olimpiady i potencjalnie ma szansę awansować do drugiego etapu zawodów. Ponieważ niektóre tury I etapu czasowo się na siebie nakładają, warto starać się robić zadania na bieżąco, żeby pod koniec terminu nie okazało się, że pracy do wykonania jest zbyt wiele.

Dodatkowo, gorąco zachęcamy do udziału w otwartym kółku informatycznym, lub spróbuj swoich sił w sparingach.