Wrocławskie Sparingi Informatyczne

Uniwersytet Wrocławski i Fundacja Edukacji Informatyki, przy współudziale Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Cyfryzacji i XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu organizuje sparingi, których celem jest rozwijanie umiejętności programistycznych, umiejętności szybkiej analizy problemów, tworzenia algorytmów i ich bezbłędnej, wydajnej implementacji - a więc umiejętności niezbędnych do osiągnięcia sukcesu na Olimpiadzie Informatycznej.

Szczegóły dostępne są w witrynie sparingów: https://solve.edu.pl/.

W wybrane soboty odbywają się sparingi symulujące zawody olimpijskie o trzech stopniach zaawansowania (dywizje: startowa, łatwiejsza i trudniejsza). Po zawodach następuje omówienie zadań, prezentacja wyników i wykład, a zawodnicy stacjonarni integrują się przy pizzy.

Możliwy jest udział stacjonarny i zdalny, a rozwiązywanie zadań aktywne jest zarówno w trakcie sparingu jak i po jego zakończeniu. Omówienia i wykłady są nagrywane i publikowane niedługo po każdym sparingu.

Materiały ze sparingów, zadania, nagrania omówień i wykładów dostępne są na kanale YouTube i stronie internetowej sparingów.