Wyniki zawodów II stopnia

Do zawodów trzeciego stopnia zostali zakwalifikowani zawodnicy, którzy zdobyli co najmniej 87 punktów.

Dostępna jest już lista zakwalifikowanych.

Odpowiedzi na indywidualne reklamacje zostały rozesłane na adresy mailowe podane w SIO.