Odpowiedzi na często zadawane pytania dot. zawodów II stopnia

W wyniku licznych pytań zawodników w sprawie organizacji zawodów II stopnia, publikujemy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

 1. Czy mogę pisać zawody z domu?
  Niestety nie ma takiej możliwości. Wszyscy uczniowie zobowiązani są do stawienia się w szkołach (własnych lub wyznaczonych przez Komitet), gdzie w warunkach kontrolowanej samodzielności przystąpią do zawodów.
 2. Jak interpretować przepis pozwalający używać wcześniej przygotowanych kodów?
  Przed zawodami możesz przygotować sobie zbiór kodów źródłowych, które będziesz mógł wykorzystać podczas zawodów. Mogą to być np. rozwiązania zadań z zawodów I stopnia, inne rozwiązania zadań z innych platform, albo szablon kodu w wybranym języku programowania. Nie powinny to być żadne skrypty (w tym takie automatyzujące sprawdzanie rozwiązań i generowanie testów). Kody te powinny być napisane przez Ciebie, bądź powszechnie dostępne w Internecie. Jeżeli używasz komputera szkolnego, możesz zgrać te kody na pendrive’a bądź przesłać przez Internet podczas sprawdzenia stanowiska. Podczas zawodów (zarówno sesji próbnej i właściwej) nie możesz już używać pendrive’ów ani Internetu do ściągnięcia tych kodów. Jeżeli użyjesz w swoich rozwiązaniach zadań zawodów II stopnia wcześniej przygotowanego kodu, musisz odpowiednio go oznaczyć komentarzami, tak aby nie było żadnych wątpliwości skąd ten kod pochodzi np.
  // Poniższy fragment pochodzi z mojego
  // rozwiązania zadania [XYZ] z platformy [ABC]
  ...tutaj jest odpowiedni fragment kodu...
  // Tutaj kończy się skopiowany fragment.
  Kod ten oczywiście można modyfikować.
 3. Czy dozwolony jest dodatkowy sprzęt, typu własna myszka, klawiatura, monitor?
  Jeżeli korzystasz z własnego sprzętu i jest to sprzęt, który jest niezbędny do startu w zawodach (np. nie potrafisz efektywnie korzystać z touchpada, tylko potrzebujesz myszki), to możesz używać takiego sprzętu. W innych sytuacjach odpowiedź jest bardziej skomplikowana. Zapytaj nauczyciela, który będzie organizował zawody w Twojej szkole, czy zgadza się on na przyniesienie sprzętu, którego chcesz użyć. Jeżeli wyrazi on zgodę, pamiętaj, że to Ty odpowiadasz za podłączenie tego sprzętu oraz jeżeli Twój sprzęt będzie przeszkadzał innym (np. Twoja mechaniczna klawiatura będzie za głośna), możesz zostać poproszony o zaprzestanie używania tego sprzętu.
 4. Czy muszę mieć dokładnie tę samą wersję kompilatora i interpretera?
  Nie. Zachęcamy do tego, aby spróbować zainstalować dokładnie te same wersje, jak te podane w Ustaleniach techicznych, jednakże jesteśmy świadomi, że nie zawsze będzie to możliwe. Różnice w wersjach kompilatorach nie powinny tutaj robić istotnej różnicy przy starcie w zawodach - swoje rozwiązanie możesz zawsze wysłać używając opcji “Uruchomienie próbne” aby sprawdzić czy kompiluje się poprawnie i jakie zwraca wyniki. Zwróć uwagę, że nawet jeżeli będziesz miał dokładnie te same wersje kompilatorów i interpreterów zainstalowane na swoim komputerze, to wciąż w wielu przypadkach błędnie napisany program może się zachowywać inaczej niż na maszynach sprawdzających (np. prosimy pamiętać, że sprawdzaczki używają 32-bitowych Linuksów). Zawody II stopnia przypominają pod tym względem zawody I stopnia.