Rozstrzygnięcie zawodów II stopnia XIV OIJ

Gratulujemy wszystkim 104 finalistom i finalistkom XIV Olimpiady Informatycznej Juniorów! Komitet Główny postanowił dodatkowo wyróżnić finalistów z najlepszymi wynikami zawodów II stopnia, przyznając tytuły finalistów z wyróżnieniem I, II i III stopnia.

Przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, każdy finalista OIJ otrzymuje ocenę celującą z informatyki na koniec roku szkolnego oraz jest przyjmowany do dowolnej szkoły ponadpodstawowej w pierwszej kolejności. Tytuł finalisty OIJ nie zwalnia z żadnej części egzaminu ósmoklasisty. Zaświadczenia o uzyskaniu tytułu finalisty zostaną wysłane na adresy szkół do końca tego tygodnia.

Serdecznie dziękujemy wszystkim nauczycielom i dyrektorom szkół zaangażowanym w organizację Olimpiady, bez których zawody II stopnia nie mogłyby się odbyć.

W szczególności gratulujemy wszystkim szkołom, które mogą się pochwalić co najmniej dwoma finalistami:

  • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mariusza Zaruskiego we Wrocławiu (9 finalistów)
  • Szkoła Podstawowa nr 76 z Oddziałami Sportowymi we Wrocławiu (5 finalistów)
  • Szkoła Podstawowa nr 6 w Szczecinie (5 finalistów)
  • Szkoła Podstawowa nr 221 z Oddziałami Integracyjnymi im. Barbary Bronisławy Czarnowskiej w Warszawie (4 finalistów)
  • Szkoła Podstawowa nr 47 im. Franciszki Cegielskiej w Gdyni (2 finalistów)
  • Szkoła Podstawowa nr 114 im. Arkadego Fiedlera w Krakowie (2 finalistów)
  • Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Mysiadle (2 finalistów)
  • Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Warszawie (2 finalistów)
  • Prywatna Szkoła Podstawowa im. Zofii i Jędrzeja Moraczewskich w Warszawie (2 finalistów)
  • Szkoła Podstawowa nr 112 Przymierza Rodzin im. Jana Pawła II w Warszawie (2 finalistów)

Komitet Główny planuje zorganizować oboz treningowy dla wszystkich finalistów (planowany termin obozu: 17-21 sierpnia). Obóz treningowy będzie przeprowadzony zdalnie (z uwagi na panującą pandemię), za wyjątkiem finalistów z wyróżnieniem I stopnia (ośmiu najwyżej sklasyfikowanych zawodników). Ci zawodnicy zostaną zaproszeni na ten obóz stacjonarnie i podczas tego obozu wyłoniona zostanie reprezentacja Polski na zawody Europejskiej Olimpiady Informatycznej Juniorów, które odbędą się od 1 do 7 września 2020 w stolicy Gruzji, Tbilisi.