Zadania zawodów II stopnia

Zakończyliśmy zawody II stopnia. Bardzo dziękujemy wszystkim za udział.

Zadania wraz z omówieniami wideo są dostępne na stronie Zadania zawodów II stopnia.

Testy użyte do sprawdzenia rozwiązań oraz wzorcowe programy zostaną udostępnione jutro wraz z wynikami indywidualnymi.