Koniec tury otwartej zawodów I stopnia

Zakończyliśmy turę otwartą zawodów I stopnia. Dziękujemy za wszystkie zgłoszenia.

Wstępne wyniki indywidualne dostępne są już w SIO. Wyniki te mogą jeszcze się zmienić w wyniku reklamacji (które otworzymy po zakończeniu całych zawodów I stopnia), a także w przypadkach wykrycia niesamodzielności.

Omówienia zadań, wzorcowe rozwiązania oraz testy użyte do oceny Waszych rozwiązań dostępne są w zakładce Zadania zawodów I stopnia.

Jednocześnie przypominamy że dwie pozostałe tury: testowa i ukryta, kończą się 13 stycznia 2020.