Rozpoczęcie tury otwartej

W Systemie Informatycznym Olimpiady można już znaleźć i rozwiązywać zadania programistyczne tury otwarej zawodów I stopnia XIV OIJ: https://sio2.mimuw.edu.pl/c/oij14-1/p/