Udostępnienie pul pytań

Poniżej publikujemy w wygodnym formacie wszystkie pytania tury testowej zawodów I stopnia. Jednocześnie przypominamy, że testy należy finalnie rozwiązać w SIO (oij.edu.pl/sio).

Dodatkowo, zwracamy uwagę, że w SIO jest możliwość podglądania swoich wyników. Po kliknięciu na zgłoszenie można sprawdzić, jakich odpowiedzi udzieliło się na dane pytanie i czy ta odpowiedź była poprawna, na przykład:

Udzielone odpowiedzi oraz wynik w przykładowym pytaniu

Udzielone odpowiedzi oraz wynik w przykładowym pytaniu

Załączniki: