Finaliści XV Olimpiady Informatycznej Juniorów

Dostępna jest już lista finalistów XV OIJ. Gratulujemy raz jeszcze wszystkim zawodnikom!

Informujemy, iż Komitet Główny Olimpiady zdecydował o dyskwalifikacji jednego zawodnika, ze względu na niedozwoloną komunikację z zewnętrznymi stronami internetowymi.