Wyniki zawodów pierwszego stopnia

Do zawodów drugiego stopnia zostali zakwalifikowani wszyscy zawodnicy, którzy zdobyli co najmniej 400 punktów. Odpowiedzi na indywidualne reklamacje zostaną rozesłane na adresy mailowe podane w systemie SIO2.

Listę rankingową zakwalifikowanych zawodników można znaleźć tutaj.