Podziękowania za organizację zawodów II stopnia

W imieniu Komitetu Głównego OIJ oraz uczennic i uczniów biorących udział w zawodach II stopnia tegorocznej Olimpiady Informatycznej Juniorów chcielibyśmy serdecznie podziękować wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie i przeprowadzenie konkursu.

Drugi etap XVII OIJ nie odbyłby się bez wspaniałej pomocy organizacyjnej jaką udzieliło Olimpiadzie 13 ośrodków akademickich i szkolnych z całej Polski oraz wsparcia licznej grupy pracowników reprezentujących te ośrodki.

Ośrodki, w których odbywał się II etap XVII OIJ

Dziękujemy za pomoc:

 • II Liceum Ogólnokształcącemu im. Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku
 • III Liceum Ogólnokształcącemu im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni
 • Akademickiemu Liceum Ogólnokształcącemu Politechniki Śląskiej w Gliwicach
 • Wydziałowi Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
 • I Liceum Ogólnokształcącemu im. Stanisława Staszica w Lublinie
 • I Liceum Ogólnokształcącemu im. Mikołaja Kopernika w Łodzi
 • VIII Liceum Ogólnokształcącemu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Publicznemu Akademickiemu Liceum Ogólnokształcącemu z oddziałami dwujęzycznymi w Rzeszowie
 • XIII Liceum Ogólnokształcącemu w Szczecinie
 • Uniwersyteckiemu Liceum Ogółnokształcącemu w Toruniu
 • Wydziałowi Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego
 • XIV Liceum Ogólnokształcącemu im. Stanisława Staszica w Warszawie
 • Instytutowi Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego

Specjalne podziękowania należą się firmie Inter Europol S.A. z Marek, która zasponsorowała startującym w Warszawie dodatkowy słodki poczęstunek!