Wyniki zawodów II stopnia

Do zawodów III stopnia zostali zakwalifikowani wszyscy zawodnicy, którzy zdobyli co najmniej 108 punktów.

Listę wszystkich zakwalifikowanych można znaleźć tutaj.

W roku szkolnym 2022/23 wszyscy uczestnicy zakwalifikowani do finału otrzymują automatycznie tytuł finalisty Olimpiady Informatycznej Juniorów.

Serdecznie gratulujemy!