Statystyki z testu wiedzy XVIII OIJ

Dnia 26 października odbył się test wiedzy, który stanowi (obok zadań programistycznych) część zawodów pierwszego stopnia. Zawodnicy mogą przeglądać swoje wyniki w systemie SIO2.

Na teście można było zdobyć maksymalnie 200 punktów. Średni wynik wyniósł około 62 punkty, a mediana wyników wyniosła 60 punktów.

Szczegółowe informacje (zadania, poprawne odpowiedzi oraz dokładniejsze statystyki) znajdują się tutaj.

Dziękujemy zawodnikom za udział, a nauczycielom za pomoc w organizacji testu w szkołach. Przypominamy jednocześnie, że nadal (do 8 stycznia 2024) możliwe jest nadsyłanie zgłoszeń do zadań programistycznych (sześć zadań po maksymalnie 100 punktów za każde). Uczeń, który napisał test lub wysłał rozwiązanie przynajmniej jednego zadania programistycznego, staje się uczestnikiem Olimpiady i zależnie od uzyskanego łącznego wyniku może zostać zakwalifikowany do zawodów drugiego stopnia OIJ.