Wybrane polecenia

Ze względu na zmianę formy zawodów II stopnia związaną z trwającą pandemią, dokument ten nie jest już aktualny.

Zgłaszanie rozwiązań

Dostępne są dwie metody zgłaszania rozwiązań:

  1. Przez stronę WWW.

Rozwiązania można wysyłać podczas zawodów przez System Informatyczny Olimpiady (SIO). Po załadowaniu, w prawym górnym rogu powinna widnieć nazwa konta zawodnika. Wyniki kompilacji i raport z wykonania testów przykładowych pojawiają się na stronie wkrótce po zgłoszeniu rozwiązania.

  1. Za pomocą skryptu submit.

Aby wysłać rozwiązanie zadania o skrócie abc za pomocą skryptu submit, należy użyć jednej z następujących komend (uwaga: wielkość liter ma znaczenie!):

submit abc.cpp
submit abc dowolnanazwapliku.cpp
submit abc.py
submit abc dowolnanazwapliku.py

Rozwiązania zgłoszone w ten sposób również trafiają do systemu SIO. Skrypt submit działa także w przypadku awarii sieci; wówczas rozwiązanie zostaje automatycznie dostarczone do SIO, gdy komputer odzyska łączność z siecią. W szczególności polecamy używać skryptu submit pod koniec zawodów, kiedy strona WWW może mieć opóźnienia spowodowane dużym obciążeniem.

Tylko zgłoszone w podany sposób rozwiązania zostaną ocenione.

Staraj się zgłaszać swoje rozwiązania do SIO za pomocą strony WWW. Używaj skryptu submit jedynie w sytuacjach awaryjnych i, jeśli musisz, w ostatniej chwili – uważaj jednak, żeby przypadkowo nie nadpisać poprawnego rozwiązania (np. do innego zadania). Jeśli planujesz używać skryptu submit, najlepiej przetestuj jego działanie podczas rundy próbnej. Pamiętaj, że rozwiązania zgłoszone za pomocą skryptu submit wliczają się do limitu 25 zgłoszeń na zadanie. Zauważ, że rozwiązania z błędem kompilacji wliczają się do limitu zgłoszeń.

Uruchomienia próbne

Przez SIO jest możliwość wykonania uruchomienia próbnego swojego rozwiązania na przesłanym przez siebie teście. W tym przypadku SIO nie sprawdza jednak poprawności wejścia ani wyjścia. Uruchomienia próbne nie wliczają się do limitu zgłoszeń. Limit uruchomień próbnych również wynosi 25.

Testowanie rozwiązań

Po wejściu do katalogu /home/zawodnik/rozw można wydać polecenie:

$ ./ocen abc

kompilujące i testujące zadanie abc na testach przykładowych przy użyciu wirtualnego środowiska emulującego procesor (zbliżonego do środowiska, na którym Jury będzie testować Twoje rozwiązanie). Testy są dostępne w~katalogu /home/zawodnik/rozw/in.

Aby uruchomić swój program w tym wirtualnym środowisku, można wydać polecenie:

$ oiejq ./program

uruchamiające skompilowany program lub, odpowiednio:

$ oiejq /usr/bin/python3 program.py

Oba polecenia zwracają czas wirtualnego procesora wykorzystany przez program.

Kopie zapasowe

Zawodnik może tworzyć kopie zapasowe plików. Opcja ta jest dostępna po wejściu na odpowiednią stronę dostępną w zakładkach w przeglądarce internetowej.

Dostępne oprogramowanie

Środowisko zawodnika: Linux Debian 10 z XFCE.

g++, clang++ kompilatory C++
python3 interpreter języka Python 3
python interpreter języka Python 2
mcedit, vim edytory tekstu
kate, kwrite, gedit, gvim, emacs, scite graficzne edytory tekstu
codeblocks, geany środowiska programistyczne
mc tekstowy, dwukolumnowy menedżer plików
gdb, ddd, lldb narzędzia do debuggowania
valgrind, gprof narzędzia do profilowania aplikacji
ipython3 interaktywne środowisko obliczeniowe
gnome-calculator kalkulator
man POLECENIE wyświetlenie opisu polecenia systemowego lub funkcji biblioteki standardowej C (q – zamknięcie opisu)
info POLECENIE jak wyżej, może dać więcej szczegółów

Odsyłacze do dokumentacji biblioteki stdlib znajdują się na pulpicie, w trybie graficznym. Dostępne są również dokumentacje w formacie HTML w następujących katalogach:

  • gcc w /usr/share/doc/gcc-8-doc
  • python3 w /usr/share/doc/python3.7/html
  • gdb w /usr/share/doc/gdb-doc/html
  • valgrind w /usr/share/doc/valgrind/html