Zmiana regulaminu wobec sytuacji epidemiologicznej

Drodzy Zawodnicy, Rodzice i Opiekunowie,

Na mocy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej, Komitet Główny Olimpiady Informatycznej Juniorów wprowadza aneks do regulaminu Olimpiady. Bardzo prosimy o zapoznanie się z tymi przepisami.

Informujemy, że zawody II stopnia odbędą się przed zakończeniem roku szkolnego, w szczególności na tyle wcześnie, aby możliwe było skorzystanie z uprawnień, które przysługują finalistom Olimpiady przy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.