Zawody II stopnia

Aktualizacja: Wyniki indywidualne są już dostępne w SIO.

Hasło do zadań z sesji właściwej (sobota): mLAzt4Vxgju4EJfY

Hasło do zadań z sesji próbnej: kuA3tgxwEocHtzqJ

Link do spotkania rozpoczynającego zawody: https://olimpiadainformatyczna.clickmeeting.com/oij16-2