XVI Olimpiada Informatyczna Juniorów

Wyniki zawodów III stopnia

Komitet Główny Olimpiady Informatycznej Juniorów postanowił przyznać tytuł finalisty wszystkim zawodnikom, którzy uzyskali wynik co najmniej 46 punktów. Dostępna jest już lista rankingowa finalistów XVI Olimpiady Informatycznej Juniorów.

Pełne wyniki zawodów zostaną ogłoszone podczas ceremonii zakończenia w dniu 22 maja 2022r. o godz. 11:00 w budynku Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych (Warszawa, ul. Koszykowa 86).

Formuła zawodów III stopnia

Aktualizacja: Opublikowaliśmy zasady organizacji zawodów III stopnia.

Aktualizacja: W dniu dzisiejszym (sobota, 23 kwietnia) do wszystkich zawodników zakwalifikowanych do zawodów III stopnia zostaną wysłane informacje w sprawie organizacji zawodów wraz z informacją o przydziale miejsca pisania tych zawodów.

Aktualizacja: Udostępniliśmy informacje o oprogramowaniu, które będzie dostępne podczas zawodów III stopnia oraz pełne adresy miejsc, w których te zawody będą się odbywały. Dalsze informacje na temat zawodów będą się stopniowo pojawiały na stronie.

Z przyjemnością informujemy, że zawody III stopnia odbędą się lokalnie w trzech ośrodkach: w Krakowie, w Warszawie oraz we Wrocławiu. Dostępny jest już ramowy plan zawodów. Szczegółowe zasady organizacji zawodów i ustalenia techniczne zostaną opublikowane w nadchodzących dniach.

Wyniki zawodów II stopnia

Komitet Główny postanowił zakwalifikować do zawodów III stopnia wszystkich zawodników, którzy zdobyl w zawodach II stopnia co najmniej 125 punktów.

Dostępna jest już lista zakwalifikowanych zawodników.

Przypominamy, że w tym roku kwalifikacja do zawodów III stopnia nie jest jednoznaczna z przyznaniem tytułu finalisty.

Odpowiedzi na złożone reklamacje zostaną przesłane w dniu dzisiejszym na adresy mailowe podane w Systemie Informatycznym Olimpiady.

Zasady organizacji zawodów II stopnia

Przed zawodami II stopnia prosimy zapoznać się z załączonym komunikatem.

Opublikowaliśmy także Aneks do Regulaminu i Zasady Organizacji Zawodów II stopnia.

Śpieszymy też z informacją, że w tym roku odbędą się ponownie Zdalne Warsztaty Olimpijskie w dniach 4-6 marca 2022. Szczegóły dostępne są na odpowiedniej podstronie.

Aktualizacja: warsztaty będą odbywały się za pośrednictwem SIO: https://sio2.mimuw.edu.pl/c/zwo22/dashboard/.

Formuła zawodów II stopnia

Szanowni Państwo, W związku z sytuacją epidemiczną oraz ostatnimi rozporządzeniami Ministerstwa Edukacji i Nauki informujemy że, podobnie jak w poprzedniej edycji Olimpiady, zawody II stopnia odbędą się zdalnie, a każdy Uczestnik może wystartować z dowolnego miejsca. Do III etapu zostanie zakwalifikowanych co najmniej 80 uczestników, ale nie otrzymają oni automatycznie tytułu finalisty. Komitet Główny przyzna te tytuły po zawodach III stopnia na podstawie uzyskanych tam wyników, przy czym finalistami zostanie co najmniej 60 uczestników III etapu. czytaj dalej

Wyniki zawodów I stopnia

Do zawodów drugiego stopnia zostaną zakwalifikowani zawodnicy, którzy zdobyli co najmniej 370 punktów.

Dostępna jest już lista zakwalifikowanych.

Odpowiedzi na indywidualne reklamacje zostaną rozesłane na adresy mailowe podane w SIO.

Początek tury ukrytej

Rozpoczęliśmy turę ukrytą zawodów I stopnia. W turze tej w tym roku czeka na Was pięć zadań programistycznych, które należy rozwiązać w C++ lub Pythonie: https://sio2.mimuw.edu.pl/c/oij16-1/p/. Rozwiązania zadań z tej tury należy nadesłać do 3 stycznia 2022.

Równocześnie przypominamy, że na rozwiązania zadań z tury otwartej czekamy jeszcze dwa tygodnie. Termin wysyłania rozwiązań zadań tury otwartej to 6 grudnia 2021 (poniedziałek) o 23:59:59.

Drugie podejście do testu wiedzy

W sobotę, 13.11.br. odbędzie się drugie podejście do testu wiedzy. Test rozpocznie się o godz. 18:00 i potrwa 100 min. Jako wynik w zawodach liczy się lepszy z wyników uzyskanych w obu podejściach. Test przeprowadzany jest przy pomocy Systemu Informatycznego Olimpiady, dostępnego pod adresem https://oij.edu.pl/sio

Przypominamy, że podczas tury testowej zawodnicy mogą korzystać z dowolnych materiałów papierowych i elektronicznych, w tym z kompilatorów/interpreterów oraz Internetu.

Jednocześnie zwracamy uwagę, że zawody OIJ są indywidualne i nie jest dozwolona żadna forma komunikacji pomiędzy zawodnikami, także poprzez internetowe komunikatory.

Krótko po teście na naszej stronie opublikujemy wszystkie pytania wraz z odpowiedziami i krótkim opisem rozwiązań.

Próba przed testem

Podczas pierwszego podejścia część zawodniczek/zawodników zwracała się z problemami technicznymi, dlatego zachęcamy do wcześniejszego przetestowania swojego sprzętu. W tym celu udostępniamy przykładowy test od teraz do soboty do godz.12. Przejdźcie go w całości, gdyż na niektórych komputerach (bardzo rzadko, ale jednak) nie wyświetlały się poprawnie niektóre pytania. Z problemami technicznymi można się do nas zwracać przez moduł Pytania w SIO lub przez maila: pomoc@oij.edu.pl

czytaj dalej

Rejestracja indywidualna

Dla zawodników dostępna jest już rejestracja indywidualna (bez szkoły). Zachęcamy do zapoznania się z instrukcją.

Przypominamy że tura otwarta zawodów I stopnia rusza 26 października!

Pierwsze podejście do testu wiedzy

Aktualizacja: W zakładce Pytania tury testowej opublikowaliśmy już pytania z dzisiejszego testu wraz z odpowiedziami i rozwiązaniami.

Dzisiaj w zarejestrowanych szkołach odbędzie się pierwsze podejście do testu wiedzy. Test rozpoczyna się o godz. 10:00 i trwa 100 min. Test przeprowadzany jest przy pomocy Systemu Informatycznego Olimpiady dostępnego pod adresem https://oij.edu.pl/sio.

Wszystkich zawodników uczestniczących w teście prosimy o sprawdzenie przed testem czy mogą zalogować się do systemu i czy na stronie zawodów (https://sio2.mimuw.edu.pl/c/oij16-1/dashboard/) wyświetla się zielony napis Jesteś zarejestrowany/a na konkurs.

Krótko po teście na naszej stronie opublikujemy wszystkie pytania wraz z odpowiedziami i krótkim opisem rozwiązań.

Powodzenia!

Odpowiedzi na pytania dot. tury testowej

Informujemy, że podczas tury testowej zawodnicy mogą korzystać z dowolnych materiałów papierowych i elektronicznych, w tym z kompilatorów/interpreterów oraz Internetu.

Jednocześnie zwracamy uwagę, że zawody OIJ są indywidualne i nie jest dozwolona żadna forma komunikacji pomiędzy zawodnikami, także poprzez internetowe komunikatory.

OIJ16 - start!

Rejestracja na zawody XVI Olimpiady Informatycznej Juniorów jest już otwarta! Zapraszamy wszystkich uczniów szkół podstawowych do wzięcia udziału w zawodach!

Udostępniamy Państwu dokładne instrukcje rejestracji do zawodów:

Tura testowa zawodów I stopnia odbędzie się w dwóch terminach:

  • 6 października 2021 o godz. 10:00 w zarejestrowanych szkołach,
  • 13 listopada 2021 o godz. 18:00 zdalnie.

Zachęcamy do podejścia do testu w obu tych terminach — Twoim wynikiem będzie maksimum z wyników osiągniętych na obu tych podejściach. W ramach pomocy w przygotowaniach do testu udostępniliśmy przykładowe i archiwalne testy wraz z odpowiedziami i rozwiązaniami.

Przed zawodami zachęcamy do zapoznania się z Przewodnikiem po OIJ, który zawiera wszystkie informacje dla zawodników. Na stronie Przepisy udostępniliśmy także wszystkie dokumenty związane z organizacją tegorocznej Olimpiady.

Wyniki EJOI 2021

Adam Gąsienica-Samek został wicemistrzem Europy podczas zawodów Europejskiej Olimpiady Informatycznej Juniorów 2021! Brązowe medale wywalczyli Jerzy Olkowski oraz Karol Łacina. Natomiast Paulina Żeleźnik, startująca w drugiej, nieoficjalnej reprezentacji, zdobyła srebrny medal. Serdeczne gratulacje dla wszystkich zawodników!

Zawodnicy reprezentujący Polskę na zawodach Europejskiej Olimpiady Informatycznej Juniorów 2021

Polskę na zawodach EJOI 2021 reprezentowali:

  • Karol Łacina - absolwent Szkoły Podstawowej nr 76 z Oddziałami Sportowymi we Wrocławiu
  • Stanisław Lada - uczeń 7. klasy Prywatnej Szkoły Podstawowej im. Zofii i Jędrzeja Moraczewskich w Warszawie
  • Jerzy Olkowski - absolwent Szkoły Podstawowej nr 221 z Oddziałami Integracyjnymi im. Barbary Bronisławy Czarnowskiej w Warszawie
  • Adam Gąsienica-Samek - absolwent Szkoły Podstawowej nr 112 Przymierza Rodzin im. Jana Pawła II w Warszawie

oraz w drugiej (nieoficjalnej) reprezentacji:

  • Paulina Żeleźnik - absolwentka Szkoły Podstawowej nr 3 im. Mariusza Zaruskiego we Wrocławiu
  • Ignacy Kus - uczeń 7. Klasy Szkoły Podstawowej nr 6 w Szczecinie
  • Wiktoria Bazan - absolwentka Szkoły Podstawowej nr 3 im. Mariusza Zaruskiego we Wrocławiu
  • Marcin Rymkiewicz - absolwent Szkoły Podstawowej nr 187 im. Adama Mickiewicza w Warszawie

Liderami polskiej reprezentacji byli Karol Pokorski oraz Lech Duraj, a opiekunem zawodników - Mikołaj Bulge.

Chcielibyśmy bardzo podziękować Liceum Ogólnokształcącemu Małachowianka w Płocku za bycie gospodarzem imprezy, a szczególnie panu Cezaremu Obczyńskiemu za nieocenioną pomoc przy organizacji.

Pełne wyniki zawodów: https://sepi.ro/documents-sepi/Medals.pdf