Zasady organizacji zawodów II stopnia

Przed zawodami II stopnia prosimy zapoznać się z załączonym komunikatem.

Opublikowaliśmy także Aneks do Regulaminu i Zasady Organizacji Zawodów II stopnia.

Śpieszymy też z informacją, że w tym roku odbędą się ponownie Zdalne Warsztaty Olimpijskie w dniach 4-6 marca 2022. Szczegóły dostępne są na odpowiedniej podstronie.

Aktualizacja: warsztaty będą odbywały się za pośrednictwem SIO: https://sio2.mimuw.edu.pl/c/zwo22/dashboard/.