Zdalne Warsztaty Olimpijskie

Warsztaty będą odbywały się za pośrednictwem SIO: https://sio2.mimuw.edu.pl/c/zwo22/dashboard/.

Poniżej przedstawiamy wstępny plan warsztatów.

piątek, 4 marca 2022

od 15:30 do 18:30

sobota, 5 marca 2022

od 9:30 do 14:40

niedziela, 6 marca 2022

od 9:30 do 14:40

Zachęcamy także do zapoznania się z materiałami z poprzednich edycji warsztatów: