Zawody III stopnia

Zawody III stopnia odbędą się lokalnie w trzech ośrodkach: w Krakowie, w Warszawie oraz we Wrocławiu. Dostępny jest już ramowy plan zawodów. Szczegółowe zasady organizacji zawodów i ustalenia techniczne zostaną opublikowane w nadchodzących dniach.