Ośrodki

Uniwersytet Jagielloński
Wydział Matematyki i Informatyki

ul. Łojasiewicza 6
30-348 Kraków

Uniwersytet Warszawski
Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

ul. Banacha 2
02-097 Warszawa

Instytut Informatyki
Uniwersytetu Wrocławskiego

ul. Joliot-Curie 15
50-383 Wrocław