Zawody II stopnia

Reguły obowiązujące podczas II etapu XVI Olimpiady Informatycznej Juniorów przeprowadzanego zdalnie