Wyniki zawodów I stopnia

Do zawodów drugiego stopnia zostaną zakwalifikowani zawodnicy, którzy zdobyli co najmniej 370 punktów.

Dostępna jest już lista zakwalifikowanych.

Odpowiedzi na indywidualne reklamacje zostaną rozesłane na adresy mailowe podane w SIO.