Formuła zawodów III stopnia

Aktualizacja: Opublikowaliśmy zasady organizacji zawodów III stopnia.

Aktualizacja: W dniu dzisiejszym (sobota, 23 kwietnia) do wszystkich zawodników zakwalifikowanych do zawodów III stopnia zostaną wysłane informacje w sprawie organizacji zawodów wraz z informacją o przydziale miejsca pisania tych zawodów.

Aktualizacja: Udostępniliśmy informacje o oprogramowaniu, które będzie dostępne podczas zawodów III stopnia oraz pełne adresy miejsc, w których te zawody będą się odbywały. Dalsze informacje na temat zawodów będą się stopniowo pojawiały na stronie.

Z przyjemnością informujemy, że zawody III stopnia odbędą się lokalnie w trzech ośrodkach: w Krakowie, w Warszawie oraz we Wrocławiu. Dostępny jest już ramowy plan zawodów. Szczegółowe zasady organizacji zawodów i ustalenia techniczne zostaną opublikowane w nadchodzących dniach.