Test wiedzy informatycznej

Zapraszamy do udziału w teście wiedzy informatycznej. Test stanowi część zawodów I stopnia XVIII OIJ. Do zdobycia jest aż 200 punktów, które przybliżą Cię do awansu do drugiego etapu olimpiady!

Test odbędzie się 26 października 2023 roku w Twojej szkole pod opieką nauczyciela. Test rozpocznie się o godzinie 12:00 i będzie trwać 100 minut.

Test jest dobrowolny i może przystąpić do niego każdy uczeń, którego szkoła do 18:00 dnia 24.10.2023 (wtorek) zarejestruje się prawidłowo. Z przyczyn organizacyjnych nie możemy zagwarantować, że test uda się przeprowadzić w szkołach które zarejestrują się po tej dacie.

Test ma formę papierową, do jego rozwiązania będziesz potrzebować wyłącznie długopisu. Pytania na teście będą dotyczyć podstaw programowania oraz prostych zagadnień algorytmicznych. Pytania dotyczące programowania będą w tym roku wspólne dla obu języków (C++ i Python) i dla wygody uczestników zaprezentowane jednocześnie w obu wersjach. Zachęcamy do zapoznania się z pytaniami testowymi z lat ubiegłych.

Jeśli dopiero rozpoczynasz naukę programowania możesz przystąpić do testu, by zapoznać się z rodzajem wyzwań, jakie stoją przed uczestnikami i uczestniczkami XVIII OIJ. Będziesz mieć czas do 8 stycznia 2024 roku, aby spróbować rozwiązać zadania programistyczne.

Jeśli z jakiś przyczyn nie weźmiesz udziału w teście nadal masz szansę awansować do drugiego etapu OIJ. Podczas klasyfikacji będzie brana pod uwagę suma punktów z testu oraz z części programistycznej zawodów I stopnia.

Powodzenia!