Lista zakwalifikowanych do zawodów II stopnia

Dostępna jest już lista osób zakwalifikowanych do zawodów II stopnia XIV OIJ. Gratulujemy wszystkim zakwalifkowanym!

Zawody II stopnia odbędą się 14 marca 2020 w wybranych Centrach Lokalnych, których adresy wkrótce zostaną przekazane zawodnikom.

Załączamy także dokumenty związane z zawodami II stopnia:

Informujemy także, ze przed zawodami II stopnia, 29 lutego 2020, odbędą się próbne zawody, które nie będą wliczały się do klasyfikacji, ale będą stanowiły okazję do zapoznania się ze środowiskiem oraz pracy w warunkach zbliżonych do normalnych zawodów. W zawodach tych będzie można uczestniczyć zdalnie.