Wyniki zawodów pierwszego stopnia

Do zawodów drugiego stopnia zostali zakwalifikowani wszyscy zawodnicy, którzy zdobyli co najmniej 400 punktów. Odpowiedzi na indywidualne reklamacje zostały rozesłane na adresy mailowe podane w systemie SIO2.

Tutaj znajduje się lista rankingowa zawodników zakwalifikowanych do drugiego etapu: ranking.