Komitet Główny

Maciej Borowiecki
Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

dr Piotr Chrząstowski-Wachtel
Uniwersytet Warszawski

Paweł Dietrich
Uniwersytet Wrocławski
Komitet Techniczny

prof. dr hab. Krzysztof Diks
Uniwersytet Warszawski
w-ce przewodniczący Komitetu Głównego

dr Lech Duraj
Uniwersytet Jagielloński
przewodniczący Komitetu Głównego

Karol Farbiś
Google Polska
przewodniczący Jury

Bartosz Kostka
Google Canada
w-ce przewodniczący Komitetu Głównego

Tomasz Kwiatkowski
Uniwersytet Warszawski
Komitet Techniczny

Mirosław Mortka
Zespół Szkół Elektronicznych im. Bohaterów Westerplatte w Radomiu

Mirosław Pietrzycki
I LO im. Stanisława Staszica w Lublinie

Karol Pokorski
Uniwersytet Wrocławski
sekretarz naukowy

Joanna Śmigielska
XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie
koordynatorka Olimpiady