Komitet Główny

mgr Maciej Borowiecki
Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

mgr Ireneusz Bujnowski
I LO im. A. Mickiewicza w Białymstoku

prof. dr hab. Krzysztof Diks
Uniwersytet Warszawski

mgr Wojciech Dubiel
Uniwersytet Warszawski
Komitet Techniczny

dr Lech Duraj
Uniwersytet Jagielloński

mgr Bartosz Kostka
Google Canada
przewodniczący Jury

Tadeusz Kuran
Olimpiada Informatyczna
koordynator olimpiady

mgr Karol Pokorski
Uniwersytet Wrocławski
sekretarz naukowy

prof. dr hab. Maciej Sysło
Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki
przewodniczący Komitetu Głównego

mgr Joanna Śmigielska
XIV LO im. S. Staszica w Warszawie