Rejestracja

Rejestracja na zawody XVII Olimpiady Informatycznej Juniorów rozpoczęła się. Uczniowie rejestrują się w SIO2.

Szczegółowa instrukcja dla uczniów

  1. Aby uczeń mógł wziać udział w Olimpiadzie musi posiadać konto w Systemie Informatycznym Olimpiady (SIO2). Formularz rejestracyjny jest pod adresem https://sio2.mimuw.edu.pl/register/. W kolejnych krokach należy być zalogowanym na swoje konto.

  2. W SIO2 przeprowadzanych jest wiele konkursów, dlatego na czarnym pasku w górnej lewej cześci należy wybrać XVII Olimpiada Informatyczna Juniorów – I etap.

Zmiana konkursu

  1. Po wybraniu konkursu należy się na niego zarejestrować klikając w “wypełnić formularz rejestracji na konkurs” w komunikacie.

Komunikat rejestracyjny

  1. Zacznij rozwiązywać zadania i zapoznaj się z materiałami dla zawodników.

Rejestracja szkół

W tym roku Olimpiada Informatyczna Juniorów nie przeprowadza otwartej rejestracji szkół. Komitet skontaktuje się ze szkołami, których uczniowie zarejestrują się w systemie, w celu przekazania testu i instrukcji jego przeprowadzenia.