Komitet Główny

mgr Maciej Borowiecki
Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

mgr Ireneusz Bujnowski
I LO im. A. Mickiewicza w Białymstoku

prof. dr hab. Krzysztof Diks
Uniwersytet Warszawski
wiceprzewodniczący Komitetu Głównego

dr Lech Duraj
Uniwersytet Jagielloński

Bartosz Kostka
przewodniczący Jury

Tadeusz Kuran
Olimpiada Informatyczna
koordynator olimpiady

mgr Daniel Olkowski
XIV LO im. S. Staszica w Warszawie

mgr Karol Pokorski
Uniwersytet Wrocławski
sekretarz naukowy

Michał Sidor
Uniwersytet Warszawski
Komitet Techniczny

prof. dr hab. Maciej Sysło
Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki
przewodniczący Komitetu Głównego

mgr Joanna Śmigielska
XIV LO im. S. Staszica w Warszawie