Zawody I stopnia

Zawody I stopnia odbywały się od 16 września 2019 do 13 stycznia 2020 w trzech turach.

Na odpowiednich podstronach dostępne są pytania tury testowej oraz zadania tury otwartej i ukrytej.

Do zawodów II stopnia zostało zakwalifkowanych 281 zawodników.