Zadania zawodów I stopnia

Zadania z zakończonych tur można rozwiązywać w serwisie Szkopuł.

Treść zadania Kod Omówienie Wzorcowe programy Paczka z testami
Tura otwarta
Serca ser serroz.pdf ser.cpp ser.py ser.zip
Hurra! hur hurroz.pdf hur.cpp hur.py hur.zip
H4x0r hax haxroz.pdf hax.cpp hax.py hax.zip
Deski des desroz.pdf des.cpp des_alt.cpp des.py des_alt.py des.zip
Basen bas basroz.pdf wideo bas.cpp bas.py bas.zip
Liczby parzystocyfrowe par parroz.pdf wideo par.cpp par_rek.cpp par.py par_rek.py par.zip
Tura ukryta
Poziome serca poz pozroz.pdf poz.cpp poz.py poz.zip
Deski kontratakują dek dekroz.pdf dek.cpp dek.py dek.zip
Minusy min minroz.pdf wideo min.cpp min.py min.zip
Liczbowy proces lic licroz.pdf wideo lic.cpp lic.py lic.zip
Próg kwalifikacyjny kwa kwaroz.pdf kwa.cpp kwa.py kwa.zip
Liczby pechowe pec pecroz.pdf pec.cpp pec.py pec.zip