Przepisy

Ustalenia techniczne

Do kompilowania rozwiązań w języku C++ używany będzie następujący kompilator: G++ w wersji 8.3 Polecenie używane do kompilacji rozwiązań w języku C++ (np. zadania abc): g++ -O3 -static abc.cpp -std=c++17 Do uruchamiania rozwiązań w języku Python używany będzie interpreter: Python w wersji 3.7 Polecenie używane do uruchomienia rozwiązania w języku Python (zadanie abc): python3 abc.py W przypadku języka Python, komunikat „błąd kompilacji” oznacza błąd składni. czytaj dalej

Regulamin

Olimpiada Informatyczna Juniorów, zwana dalej Olimpiadą, jest olimpiadą przedmiotową organizowaną przez Komitet Główny Olimpiady w imieniu Fundacji Rozwoju Informatyki. Olimpiada działa zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002, poz. 125 z późniejszymi zmianami). Działania Olimpiady są finansowane zgodnie z umową podpisaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Fundację Rozwoju Informatyki. Komitet Główny Olimpiady będzie także zabiegał o pozyskanie dotacji z innych organizacji wspierających.

czytaj dalej

Klauzula informacyjna

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Fundację Rozwoju Informatyki z siedzibą w Warszawie, przy ul. Topiel 21 lok. 1 w związku z organizacją Olimpiady Informatycznej Juniorów Zgodnie z art. 13 i art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako „RODO”), informujemy, że: czytaj dalej