Przepisy

Ustalenia techniczne

Do kompilowania rozwiązań w języku C++ używany będzie następujący kompilator: G++ w wersji 8.3 Polecenie używane do kompilacji rozwiązań w języku C++ (np. zadania abc): g++ -O3 -static abc.cpp -std=c++17 Do uruchamiania rozwiązań w języku Python używany będzie interpreter: Python w wersji 3.7 Polecenie używane do uruchomienia rozwiązania w języku Python (zadanie abc): python3 abc.py W przypadku języka Python, komunikat „błąd kompilacji” oznacza błąd składni. Nie jest możliwy inny sposób kompilacji (np. czytaj dalej

Regulamin

Olimpiada Informatyczna Juniorów, zwana dalej Olimpiadą, jest olimpiadą przedmiotową organizowaną przez Komitet Główny Olimpiady w imieniu Fundacji Rozwoju Informatyki. Olimpiada działa zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002, poz. 125 z późniejszymi zmianami). Działania Olimpiady są finansowane zgodnie z umową podpisaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Fundację Rozwoju Informatyki. Komitet Główny Olimpiady będzie także zabiegał o pozyskanie dotacji z innych organizacji wspierających.

czytaj dalej

Klauzula informacyjna

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Fundację Rozwoju Informatyki z siedzibą w Warszawie, przy ul. Topiel 21 lok. 1 w związku z organizacją Olimpiady Informatycznej Juniorów Zgodnie z art. 13 i art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako „RODO”), informujemy, że: czytaj dalej