Aplikacja OIJ

Ta aplikacja umożliwia nauczycielom wysyłanie zadań w przypadku awarii SIO2 lub braku połączenia z Internetem.

Przed zawodami należy pobrać odpowiedni plik (w zależności od używanego systemu):

Większość nowych komputerów ma system 64-bitowy. Ta aplikacja różni się od zeszłorocznej wersji.

Pobranie i uruchomienie aplikacji

Windows

 1. Zapisz plik, który chcesz wysłać. Najlepiej skopiować go do osobnego folderu. Tego pliku nie możesz później edytować.
 2. Przenieś myszką plik, który chcesz wysłać, nad ikonę ściągniętego pliku (sio2qr-windows64.exe lub sio2qr-windows32.exe).
 3. Postępuj zgodnie z instrukcjami programu.
 4. Po odzyskaniu dostępu do Internetu (być może po zakończeniu zawodów) musisz wysłać dokładnie ten plik na adres reklamacje@oij.edu.pl .

Linux i Mac

 1. Zapisz plik, który chcesz wysłać. Najlepiej skopiować go do osobnego folderu. Tego pliku nie możesz później edytować.

 2. Uruchom konsolę i z folderu, w którym znajduje się wcześniej pobrany plik, wpisz następujące komendy:

   chmod +x sio2qr-linux64 
   ./sio2qr-linux64 plik_do_wyslania
  

  W przypadku Linuxa 32-bitowego należy zastąpić sio2qr-linux64 przez sio2qr-linux32. Natomiast dla Maca należy zastąpić sio2qr-linux64 przez sio2qr-darwin64. plik_do_wyslania powinien być ścieżką do pliku z kodem. Część terminali wpisuje ścieżkę po przeciągnięciu nad nie pliku.

 3. Postępuj zgodnie z instrukcjami programu.

 4. Po odzyskaniu dostępu do Internetu (być może po zakończeniu zawodów) musisz wysłać dokładnie ten plik na adres reklamacje@oij.edu.pl .

Używanie aplikacji

Zawodnik ma do dyspozycji tradycyjny (i zarazem polecany) sposób wysłania rozwiązania przez SIO oraz awaryjny sposób wysyłania rozwiązań przez SMS. Gdy zawodnik nie ma dostępu do Internetu, to przy pomocy aplikacji może wygenerować kod QR z informacjami o pliku z programem. Nauczyciel skanuje kod telefonem i wysyła SMS, co musi nastąpić w trakcie trwania zawodów i liczy się jako czas zgłoszenia rozwiązania. Wysłany do KG OIJ SMS potwierdza istnienie tego konkretnego rozwiązania zadania.

 • Jeżeli udało się odzyskać dostęp do Internetu w czasie trwania zawodów, należy wysłać rozwiązania tradycyjną metodą (przez SIO).
 • Jeżeli nie udało się rozwiązać problemów z Internetem do końca trwania zawodów, należy niezmodyfikowane rozwiązanie (którego kod QR był skanowany i wysyłany SMS) przesłać e-mailem na adres reklamacje@oij.edu.pl. co musi nastąpić do soboty 15 maja 2021 roku do godz. 18:00.

Niezależnie od sposobu wysłania do zadania można wysłać maksymalnie 25 zgłoszeń.