Zadania z Europejskiej Olimpiady Informatycznej Juniorów

Zadanie Kod Omówienie Wzorcowe programy Paczka z testami
EJOI 2023 Dzień pierwszy
Przeszukiwanie drzewa search
Teleporty teleport
Otwieranie biur offices
EJOI 2023 Dzień drugi
Zatrudnianie team
Zagadka z kwadratową tablicą puzzle
Infekcja drzewa infection
EJOI 2022 Dzień pierwszy
Sąsiednie pary adjacent
Gdzie jest korzeń? root
Drzewo rozpinające z ograniczeniami tree
EJOI 2022 Dzień drugi
Gra z liczbami game
LCS dla permutacji permutations
Najdłuższy nieprzyjazny podciąg unfriendly
EJOI 2021 Dzień pierwszy
Addk addk
Kpart kpart
Xcopy xcopy
EJOI 2021 Dzień drugi
Binsearch binsearch
Dungeons dungeons
Waterfront waterfront
EJOI 2020 Dzień pierwszy
Fontanna fountain fountain.cpp fountain.py
Triangulacja triangulation triangulation.cpp triangulation.py
Egzamin exam
EJOI 2020 Dzień drugi
Xor Sort xorsort
Karty cards
Gra game