Zadania zawodów I stopnia

Zadania z zakończonych tur można rozwiązywać w serwisie Szkopuł.

Zadanie Kod Omówienie Wzorcowe programy Paczka z testami
XVIII OIJ Zawody I stopnia
Artykuły prawne art art.cpp art_alt.cpp art.py art.zip
Idealny bałwan bal bal.cpp bal_alt.cpp bal.py bal_alt.py bal.zip
Różnorodny ciąg cia cia.cpp cia.py cia.zip
Domek dom dom.cpp dom.py dom.zip
OIJ oij oij.cpp oij.py oij.zip
Podzielność pod pod.cpp pod.py pod.zip
XVII OIJ Zawody I stopnia
Biegacze bie bie.cpp bie.py bie.zip
Problem Collatza col col.cpp col.py col.zip
Przesuwanie króla kro kro.cpp kro.py kro.zip
Wioska logiki log log.cpp log.py log.zip
Podzielność przez 9 pod pod.cpp pod.py pod.zip
Prestiżowe zawody pre pre.cpp pre.py pre.zip
XVI OIJ Zawody I stopnia (tura ukryta)
Prezenty pre pre.cpp pre.py pre.zip
Klapki na obcasach kla kla.cpp kla.py kla.zip
Antypalindrom ant ant.cpp ant.py ant.zip
Mnożenie mno mno.cpp mno.py mno.zip
Puzzle puz puz.cpp puz.py puz.zip
XVI OIJ Zawody I stopnia (tura otwarta)
Farma far farroz.pdf far.cpp far.py far.zip
Skarpetki ska skaroz.pdf ska.cpp ska.py ska.zip
Oczko ocz oczroz.pdf ocz.cpp ocz.py ocz.zip
Pinezki pin pinroz.pdf pin.cpp pin.py pin.zip
Wycinka drzew wyc wycroz.pdf wyc.cpp wyc.py wyc.zip
XV OIJ Zawody I stopnia (tura ukryta)
Optymalizacja mandatów opt optroz.pdf opt.cpp opt.py opt.zip
Liczby słownie slo sloroz.pdf slo.cpp slo.py slo.zip
Tyrolka tyr tyrroz.pdf tyr.cpp tyr.py tyr.zip
Zmiennoliterowe słowo II zmi zmiroz.pdf zmi.cpp zmi.py zmi.zip
XV OIJ Zawody I stopnia (tura otwarta)
Najmniejsza liczba lic licroz.pdf lic.cpp lic.py lic.zip
Zegarek zeg zegroz.pdf zeg.cpp zeg_alt.cpp zeg.py zeg_alt.py zeg.zip
OIJ oij oijroz.pdf oij.cpp oij.py oij.zip
Programy pro proroz.pdf pro.cpp pro.py pro.zip
… albo psikus! psi psiroz.pdf psi.cpp psi.py psi.zip
Dwukrotność sumy cyfr sum sumroz.pdf sum.cpp sum.py sum.zip
XIV OIJ Zawody I stopnia (tura ukryta)
Poziome serca poz pozroz.pdf poz.cpp poz.py poz.zip
Deski kontratakują dek dekroz.pdf dek.cpp dek.py dek.zip
Minusy min minroz.pdf wideo min.cpp min.py min.zip
Liczbowy proces lic licroz.pdf wideo lic.cpp lic.py lic.zip
Próg kwalifikacyjny kwa kwaroz.pdf kwa.cpp kwa.py kwa.zip
Liczby pechowe pec pecroz.pdf pec.cpp pec.py pec.zip
XIV OIJ Zawody I stopnia (tura otwarta)
Serca ser serroz.pdf ser.cpp ser.py ser.zip
Hurra! hur hurroz.pdf hur.cpp hur.py hur.zip
H4x0r hax haxroz.pdf hax.cpp hax.py hax.zip
Deski des desroz.pdf des.cpp des_alt.cpp des.py des_alt.py des.zip
Basen bas basroz.pdf wideo bas.cpp bas.py bas.zip
Liczby parzystocyfrowe par parroz.pdf wideo par.cpp par_rek.cpp par.py par_rek.py par.zip