Zadania zawodów III stopnia

Zadania z zakończonych tur można rozwiązywać w serwisie Szkopuł.

Treść zadania Kod Omówienie Wzorcowe programy Paczka z testami
XVI OIJ Etap 3
Zaginiona litera (zadanie próbne) zag zag.zip
Agar.io aga agaroz.pdf aga.zip
Ciężarówki II cie cieroz.pdf cie.zip
Stabilny ciąg sta staroz.pdf sta.zip
Rysowanie trójkątów tro troroz.pdf tro.zip
XV OIJ Etap 3
Kulki (zawody próbne) kul wideo kul.zip
Pionki pio wideo pio.zip
Liczby silne sil wideo sil.zip
Antytrójkątowe pudełko ant wideo ant.zip
Ciężarówki cie wideo cie.zip