Zadania zawodów III stopnia

Zadania z zakończonych tur można rozwiązywać w serwisie Szkopuł.

Zadanie Kod Omówienie Wzorcowe programy Paczka z testami
XVIII OIJ Zawody III stopnia
Bity (zadanie próbne) bit
Ciężarówki III cie
Przygody Smoka Bajtazara prz
Sklej++ skl
Podzielność kontratakuje pod
Reforma drogowa ref
Bezbłędne sortowanie sor
XVII OIJ Zawody III stopnia
Liczby (zadanie próbne) lic lic.zip
Antypalindrom ant antroz.pdf ant.zip
Piramida liczbowa pir pirroz.pdf pir.zip
Zbiór klocków zbi zbiroz.pdf zbi.zip
Boty bot botroz.pdf bot.zip
Hanoi-nawiasowania han hanroz.pdf han.zip
Ustawianie gońca gon gonroz.pdf gon.zip
XVI OIJ Zawody III stopnia
Zaginiona litera (zadanie próbne) zag zag.zip
Agar.io aga agaroz.pdf aga.zip
Ciężarówki II cie cieroz.pdf cie.zip
Stabilny ciąg sta staroz.pdf sta.zip
Rysowanie trójkątów tro troroz.pdf tro.zip
XV OIJ Zawody III stopnia
Kulki (zawody próbne) kul wideo kul.zip
Pionki pio wideo pio.zip
Liczby silne sil wideo sil.zip
Antytrójkątowe pudełko ant wideo ant.zip
Ciężarówki cie wideo cie.zip