Zadania zawodów II stopnia

Zadania z zakończonych tur można rozwiązywać w serwisie Szkopuł.

Treść zadania Kod Omówienie Wzorcowe programy Paczka z testami
XVII OIJ Etap 2
Drabina z nici dra draroz.pdf
Fulle ful fulroz.pdf
Labirynty lab labroz.pdf
XVI OIJ Etap 2 (zawody właściwe)
Wynik meczu (zadanie próbne) mec wideo mec.cpp mec.py mec_alt.py mec.zip
Praca zdalna (zadanie próbne) pra wideo pra.cpp pra.py pra.zip
Lizak liz wideo liz.cpp liz_alt.cpp liz.py liz_alt.py liz.zip
Najmniejsza suma naj wideo naj.cpp naj.py naj.zip
Nawiasowania naw wideo naw.cpp naw.py naw.zip
XIV OIJ Etap 2 (zawody próbne)
Notowania akcji not notroz.pdf wideo not1.cpp not2.cpp not3.cpp not.zip
Posiadłość pos posroz.pdf wideo pos1.cpp pos2.cpp pos3.cpp pos.zip
Spacery po drzewie binarnym spa sparoz.pdf wideo spa1.cpp spa2.cpp spa3.cpp spa.zip
XIV OIJ Etap 2 (zawody właściwe)
Zmiennoliterowe słowo (zadanie próbne) zmi zmiroz.pdf zmi.cpp zmi.py zmi.zip
Zygzak zyg zygroz.pdf wideo zyg.cpp zyg.py zyg.zip
Speedrun spe speroz.pdf wideo spe.cpp spe.py spe.zip
Usuwanka usu usuroz.pdf wideo usu.cpp usu.py usu.zip