Zadania zawodów II stopnia

Zadania z zakończonych tur można rozwiązywać w serwisie Szkopuł.

Zadanie Kod Omówienie Wzorcowe programy Paczka z testami
XVIII OIJ Zawody II stopnia
Parzysta suma (zadanie próbne) par par.cpp par.py par.zip
Kulturalna kolejka kul kulroz.pdf kul.cpp kul.py kul.zip
Ciąg rosnący ros rosroz.pdf ros.cpp ros.py ros.zip
Scrabble scr scrroz.pdf scr.cpp scr.py scr.zip
XVII OIJ Zawody II stopnia
Drabina z nici dra draroz.pdf
Fulle ful fulroz.pdf
Labirynty lab labroz.pdf
XVI OIJ Zawody II stopnia (zawody właściwe)
Wynik meczu (zadanie próbne) mec wideo mec.cpp mec.py mec_alt.py mec.zip
Praca zdalna (zadanie próbne) pra wideo pra.cpp pra.py pra.zip
Lizak liz wideo liz.cpp liz_alt.cpp liz.py liz_alt.py liz.zip
Najmniejsza suma naj wideo naj.cpp naj.py naj.zip
Nawiasowania naw wideo naw.cpp naw.py naw.zip
XV OIJ Zawody II stopnia
Czekolada (zadanie próbne) cze wideo cze.cpp cze.py cze.zip
Różnorodność (zadanie próbne) roz wideo roz.cpp roz.py roz.zip
Zespoły zes wideo zes.cpp zes.py zes.zip
Największy plus plu wideo plu.cpp plu.py plu.zip
Płoty plo wideo plo.zip
XIV OIJ Zawody II stopnia (zawody przygotowawcze)
Notowania akcji not notroz.pdf wideo not1.cpp not2.cpp not3.cpp not.zip
Posiadłość pos posroz.pdf wideo pos1.cpp pos2.cpp pos3.cpp pos.zip
Spacery po drzewie binarnym spa sparoz.pdf wideo spa1.cpp spa2.cpp spa3.cpp spa.zip
XIV OIJ Zawody II stopnia (zawody właściwe)
Zmiennoliterowe słowo (zadanie próbne) zmi zmiroz.pdf zmi.cpp zmi.py zmi.zip
Zygzak zyg zygroz.pdf wideo zyg.cpp zyg.py zyg.zip
Speedrun spe speroz.pdf wideo spe.cpp spe.py spe.zip
Usuwanka usu usuroz.pdf wideo usu.cpp usu.py usu.zip