Zadania tury ukrytej

Zadania z zakończonych tur można rozwiązywać w serwisie Szkopuł.

Treść zadania Kod Omówienie Wzorcowe programy Paczka z testami
XVI OIJ Etap 1 (tura ukryta)
Prezenty pre pre.cpp pre.py pre.zip
Klapki na obcasach kla kla.cpp kla.py kla.zip
Antypalindrom ant ant.cpp ant.py ant.zip
Mnożenie mno mno.cpp mno.py mno.zip
Puzzle puz puz.py puz.zip
XV OIJ Etap 1 (tura ukryta)
Optymalizacja mandatów opt optroz.pdf opt.cpp opt.py opt.zip
Liczby słownie slo sloroz.pdf slo.cpp slo.py slo.zip
Tyrolka tyr tyrroz.pdf tyr.cpp tyr.py tyr.zip
Zmiennoliterowe słowo II zmi zmiroz.pdf zmi.cpp zmi.py zmi.zip
XIV OIJ Etap 1 (tura ukryta)
Poziome serca poz pozroz.pdf poz.cpp poz.py poz.zip
Deski kontratakują dek dekroz.pdf dek.cpp dek.py dek.zip
Minusy min minroz.pdf wideo min.cpp min.py min.zip
Liczbowy proces lic licroz.pdf wideo lic.cpp lic.py lic.zip
Próg kwalifikacyjny kwa kwaroz.pdf kwa.cpp kwa.py kwa.zip
Liczby pechowe pec pecroz.pdf pec.cpp pec.py pec.zip