Zadania z letniego obozu

Zadania można rozwiązywać w serwisie Szkopuł.

Testy do zadań można na razie ściągnąć z SIO (po zalogowaniu się): https://sio2.mimuw.edu.pl/c/ejoi-eliminacje2020/tests/. Paczki z testami zostaną wkrótce opublikowane też na tej stronie.

Ze względu na specyfikację zawodów EJOI, limity zostały przystosowane dla języka C++ i wybrane rozwiązania w Pythonie mogą nie otrzymywać maksymalnej punktacji.

Treść zadania Kod Omówienie Wzorcowe programy
Dzień pierwszy
Szarlotka sza wideo sza.cpp sza.py
Kinomani sza wideo kin.cpp kin.py
Przelewy prz wideo prz.cpp prz.py
Dzień drugi
Krzyżówka krz wideo krz.cpp krz.py
Łańcuchy górskie lan wideo lan.cpp lan.py
Zdjęcia zdj wideo zdj.cpp
Dzień trzeci
Samochody sam wideo sam.cpp sam.py
Wycieczki wyc wideo wyc.cpp wyc_sqrt.cpp
Najdłuższe ścieżki naj wideo naj.cpp
Dzień czwarty
Wyliczanka wyl wideo wyl.cpp
Kopiec kop wideo kop.cpp kop.py
Kodowanie kod wideo kod.cpp