Odwrotność

Skrócona treść zadania

Napisz program, który wczytuje ze standardowego wejścia jedno słowo długości od 1 do 100 znaków i wypisuje na standardowe wyjście słowo o odwrotnej kolejności liter.

Rozwiązanie w C++ z użyciem strumieni (plik odw.cpp)

#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;

int main()
{
 ios_base::sync_with_stdio(0);
 cin.tie(0);
 string slowo; // deklarujemy zmienna typu string
 cin >> slowo; // wczytujemy slowo ze standardowego wejscia
 int n = (int)slowo.size(); // znajdujemy dlugosc slowa
 for(int i=n-1; i>=0; i--) // w odwrotnej kolejnosci
 {
  cout << slowo[i]; // wypisujemy pojedyncze litery
 }
 cout << "\n"; // konczymy znakiem nowej linii
 return 0;
}

Rozwiązanie w C++ z użyciem strumieni oraz biblioteki standardowej (plik odw.cpp)

#include <iostream>
#include <string>
#include <algorithm>
using namespace std;

int main()
{
 ios_base::sync_with_stdio(0);
 cin.tie(0);
 string slowo; // deklarujemy zmienna typu string
 cin >> slowo; // wczytujemy slowo ze standardowego wejscia
 reverse(slowo.begin(), slowo.end()); // obracamy slowo
 cout << slowo << "\n"; // wypisujemy odwrocone slowo
 return 0;
}

Rozwiązanie w Pythonie (plik odw.py)

slowo = input() # wczytujemy slowo
for i in range(len(slowo)-1, -1, -1): # w odwrotnej kolejnosci
  print(slowo[i], end ='') # wypisujemy pojedyncze znaki
print()

Alternatywne rozwiązanie w Pythonie (plik odw.py)

slowo = input() # wczytujemy slowo
print(slowo[::-1]) # odwracamy tablice ze slowem i wypisujemy ja