Zadania tury otwartej

Zadania z zakończonych tur można rozwiązywać w serwisie Szkopuł.

Treść zadania Kod Omówienie Wzorcowe programy Paczka z testami
XVI OIJ Etap 1 (tura otwarta)
Farma far farroz.pdf far.cpp far.py far.zip
Skarpetki ska skaroz.pdf ska.cpp ska.py ska.zip
Oczko ocz oczroz.pdf ocz.cpp ocz.py ocz.zip
Pinezki pin pinroz.pdf pin.cpp pin.py pin.zip
Wycinka drzew wyc wycroz.pdf wyc.cpp wyc.py wyc.zip
XV OIJ Etap 1 (tura otwarta)
Najmniejsza liczba lic licroz.pdf lic.cpp lic.py lic.zip
Zegarek zeg zegroz.pdf zeg.cpp zeg_alt.cpp zeg.py zeg_alt.py zeg.zip
OIJ oij oijroz.pdf oij.cpp oij.py oij.zip
Programy pro proroz.pdf pro.cpp pro.py pro.zip
… albo psikus! psi psiroz.pdf psi.cpp psi.py psi.zip
Dwukrotność sumy cyfr sum sumroz.pdf sum.cpp sum.py sum.zip
XIV OIJ Etap 1 (tura otwarta)
Serca ser serroz.pdf ser.cpp ser.py ser.zip
Hurra! hur hurroz.pdf hur.cpp hur.py hur.zip
H4x0r hax haxroz.pdf hax.cpp hax.py hax.zip
Deski des desroz.pdf des.cpp des_alt.cpp des.py des_alt.py des.zip
Basen bas basroz.pdf wideo bas.cpp bas.py bas.zip
Liczby parzystocyfrowe par parroz.pdf wideo par.cpp par_rek.cpp par.py par_rek.py par.zip