Aplikacja OIJ

Aplikacja OIJ służy do wysyłania rozwiązania w przypadku utraty łączności z siecią w ostatnich minutach zawodów.

Przed zawodami należy pobrać odpowiedni plik (w zależności od używanego systemu):

Większość nowych komputerów ma system 64-bitowy.

Użycie aplikacji

Windows

 1. Zapisz plik, który chcesz wysłać. Najlepiej skopiować jest go do osobnego folderu. Tego pliku nie możesz później edytować i po odzyskaniu dostępu do Internetu musisz wysłać dokładnie ten plik na adres reklamacje@oij.edu.pl.
 2. Przenieś myszką plik, który chcesz wysłać nad ikonę ściągnętego pliku (sio2qr-windows??.exe).
 3. Wyświetli się kod QR. Pokaż nauczycielowi ten kod i poproś o zeskanowanie tego kodu i wysłanie.
 4. Po odzyskaniu dostępu do Internetu, wyślij niezmodyfikowany kod na adres reklamacje@oij.edu.pl, podając swój login w tytule wiadomości.

Linux i Mac

 1. Zapisz plik, który chcesz wysłać. Najlepiej skopiować jest go do osobnego folderu. Tego pliku nie możesz później edytować i po odzyskaniu dostępu do Internetu musisz wysłać dokładnie ten plik na adres reklamacje@oij.edu.pl.
 2. Uruchom konsolę i z folderu, w którym znajduje się wcześniej pobrany plik, wpisz następujące komendy:
  chmod +x sio2qr-linux64
  ./sio2qr-linux64 plik_do_wyslania
  sio2qr-linux64 należy zastąpić odpowiednią wersją pliku (sio2qr-linux32 bądź sio2qr-darwin64 dla Maca), a plik_do_wyslania powinien być ścieżką do pliku, który chcesz wysłać.
 3. Wyświetli się kod QR. Pokaż nauczycielowi ten kod i poproś o zeskanowanie tego kodu i wysłanie.
 4. Po odzyskaniu dostępu do Internetu, wyślij niezmodyfikowany kod na adres reklamacje@oij.edu.pl, podając swój login w tytule wiadomości.