Zadania zawodów II stopnia

Zadania z zakończonych tur można rozwiązywać w serwisie Szkopuł.

Treść zadania Kod Omówienie Wzorcowe programy Paczka z testami
Zawody właściwe
Zmiennoliterowe słowo (zadanie próbne) zmi zmiroz.pdf zmi.cpp zmi.py zmi.zip
Zygzak zyg zygroz.pdf wideo zyg.cpp zyg.py zyg.zip
Speedrun spe speroz.pdf wideo spe.cpp spe.py spe.zip
Usuwanka usu usuroz.pdf wideo usu.cpp usu.py usu.zip
Zawody próbne
Notowania akcji not netroz.pdf wideo not1.cpp not2.cpp not3.cpp not1.py not2.py not3.py not.zip
Posiadłość pos posroz.pdf wideo pos1.cpp pos2.cpp pos3.cpp pos1.py pos2.py pos3.py pos.zip
Spacery po drzewie binarnym spa sparoz.pdf wideo spa1.cpp spa2.cpp spa3.cpp spa1.py spa2.py spa3.py spa.zip