Zadania zawodów I stopnia

Zadania z zakończonych tur dostępne są w serwisie Szkopuł.

Treść zadania Kod Omówienie Wzorcowe programy Paczka z testami
Tura otwarta
Najmniejsza liczba lic licroz.pdf lic.cpp lic.py lic.zip
Zegarek zeg zegroz.pdf zeg.cpp zeg_alt.cpp zeg.py zeg_alt.py zeg.zip
OIJ oij oijroz.pdf oij.cpp oij.py oij.zip
Programy pro proroz.pdf pro.cpp pro.py pro.zip
... albo psikus! psi psiroz.pdf psi.cpp psi.py psi.zip
Dwukrotność sumy cyfr sum sumroz.pdf sum.cpp sum.py sum.zip
Tura ukryta
Optymalizacja mandatów opt optroz.pdf Testy i rozwiązania zostaną opublikowane wkrótce.
Liczby słownie slo sloroz.pdf Testy i rozwiązania zostaną opublikowane wkrótce.
Tyrolka tyr tyrroz.pdf Testy i rozwiązania zostaną opublikowane wkrótce.
Zmiennoliterowe słowo II zmi zmiroz.pdf Testy i rozwiązania zostaną opublikowane wkrótce.